Jak używać narzędzia curl?

Curl jest niesamowitym narzędziem, które pozwala na wykonywanie odwołań do serwerów z poziomu wiersza poleceń. Jest pierwszym narzędziem o którym warto pomyśleć jeśli chcesz coś szybko przetestować. Dlatego też jest jednym z podstawowych narzędzi, które powinien znać każdy, kto ma do czynienia z serwerami czy szeroko pojętymi aplikacjami działającymi w środowisku sieciowym.

Odwołanie HTTP GET do serwera

curl https://szulborski.eu

Po wykonaniu polecenia, curl połączy się z serwerem i zwróci zawartość HTML strony internetowej.

Odwołanie HTTP GET do serwera z nagłówkami

curl -i https://szulborski.eu

Poprzednie polecenie nie zwróci nagłówków serwera. Dodanie parametru „-i” spowoduje, że curl zwróci zarówno nagłówki serwera jak i zawartość HTML strony internetowej.

Nagłówki odwołania HTTP GET do serwera

curl -I https://szulborski.eu

Jeśli jednak interesują nas tylko nagłówki zwracane przez serwer – można użyć parametru „-I”. Wówczas curl nie zwróci zawartości HTML witryny. Otrzymamy same nagłówki.

Odwołanie HTTP POST do serwera

curl -X POST https://szulborski.eu

POST zamiast GET? Nie ma problemu, wystarczy dodać parametr „-X POST” do wywołania.

curl -d "opcja1=wartosc1&opcja2=wartosc2" -X POST https://szulborski.eu

Jak dodać parametry wywołania POST? Równie prosto. Wystarczy wywołanie uzupełnić o opcję „-d” i podać wszystkie parametry wywołania.

Podążanie za przekierowaniami 301

curl -L https://szulborski.eu

W standardzie, jeśli strona którą odwiedzamy przy pomocy curl, dokonuje przekierowania 301, otrzymamy informację o tym, że nastąpiło przekierowanie. Aby automatycznie odwiedzić docelową stronę i wyświetlić jej zawartość, należy użyć parametru „-L”.

Logowanie poprzez uwierzytelnianie HTTP

curl -u login:pass https://szulborski.eu

Jeśli strona wymaga uwierzytelniania za pomocą loginu i hasła, do parametrów curl należy dodać „-u” oraz uzupełnić poprawny login oraz hasło.

Ustawienie User Agent

curl --user-agent "Internet Explorer" https://szulborski.eu

Standardowo, curl idendyfikuje się jako… curl. Jeśli jednak z jakiegoś powodu chcemy dokonać zmiany identyfikacji, wystarczy do parametrów wywołania dodać „–user-agent” uzupełniając go o odpowiednią zawartość.

To już wszystko?

Nie. Curl jest bardzo rozbudowanym narzędziem. To co opisałem powyżej to jedynie absolutne podstawy, które po prostu trzeba znać. Pełną dokumentację możemy znaleść na stronie autora: https://curl.haxx.se/docs/.