WordPress – Konfiguracja wysyłania wiadomości poprzez konto SMTP

W domyślnej konfiguracji WordPress wysyła wiadomości email poprzez funkcję mail() dostępną w PHP. Ten sposób wysyłki wiadomości ma wiele wad. Wiadomości wysyłane poprzez funkcję PHP mail() mogą nie być dostarczane do odbiorców czy też rozpoznawane jako SPAM. Rozwiązaniem tego problemu jest konfiguracja wysyłania wiadomości poprzez konto pocztowe za pomocą protokołu SMTP.

Co to jest SMTP?

SMTP jest protokołem służącym do wysyłania wiadomości email. Poprzez SMTP komunikują się serwery pocztowe przekazując wiadomość od serwera nadawcy do serwera odbiorcy. Z SMTP korzysta również Twój program pocztowy kiedy wysyłasz wiadomość email.

Instalacja wtyczki Easy WP SMTP

Aby WordPress wysyłał wiadomości poprzez istniejące konto SMTP należy doposażyć go w odpowiednią do tego celu wtyczkę. Warto zwrócić uwagę, że wtyczek o podobnej funkcjonalności jest dużo. Jedną z wtyczek którą można wykorzystać do tego celu jest Easy WP SMTP.

Instalacja Easy WP SMTP nie odbiega niczym od sposobu instalacji innych wtyczek. W celu instalacji – przechodzimy do panelu administracyjnego WordPressa, a następnie na zakładkę – „Wtyczki” i klikamy „Dodaj nową”. W polu „Szukaj wtyczek” wpisujemy „Easy WP SMTP”, klikamy „Zainstaluj teraz”, a po zakończeniu instalacji „Aktywuj”.

Konfiguracja wtyczki Easy WP SMTP

Ustawienia konfigurujące wtyczkę można znaleść w zakładce „Ustawienia” – po kliknięciu na „Easy WP SMTP”.

Konfiguracja wtyczki sprowadza się do uzupełnienia kilku pól formularza:

  • „From Email Address” – adres email używany do wysyłania wiadomości,
  • „From Name” – tekst który ma się pojawić w polu nadawcy wiadomości,
  • „SMTP Host” – adres serwera poczty,
  • „Type of Encryption” – rodzaj szyfrowania używanego na serwerze poczty, zazwyczaj „SSL/TLS”,
  • „SMTP Port” – port serwera używany do wysyłania wiadomości, zazwyczaj 465,
  • „SMTP Authentication” – czy serwer poczty wymaga logowania przed wysłaniem wiadomości email, zazwyczaj będzie to obowiązkowe,
  • „SMTP Username” – login serwera poczty, zazwyczaj będzie to po prostu adres email używany do wysyłania wiadomości,
  • „SMTP Password” – hasło do konta pocztowego.

Po uzupełnieniu powyższego formularza, warto sprawdzić czy wszystko działa poprawnie. W tym celu można przejść na zakładkę „Test Email” i skorzystać z formularza w którym możemy wysłać wiadomość testową. Jeśli wiadomość została dostarczona – wszystko jest skonfigurowane poprawnie i WordPress będzie wysyłał wiadomości poprzez konto pocztowe, zamiast korzystając z funkcji PHP mail.