Tomasz Szulborski

Smart Kontrakty

Tradycyjne kontrakty, czyli umowy które znamy i mamy na co dzień do czynienia nie mają możliwości automatycznego wykonania jej postanowień, gdy zachodzi taka potrzeba. Jeśli umowa stanowi, że ma się wydarzyć X w przypadku wystąpienia Y – to ludzie muszą zadbać o to aby tak się stało. W przypadku nie wykonania postanowień umowy należy dochodzić swoich praw w sądzie. W świecie web 3.0 mamy bardziej nowoczesne rozwiązanie tego problemu – smart kontrakty.

Co to jest smart kontrakt?

Smart kontrakt, czy też inteligentny kontrakt, jest przeniesieniem tradycyjnej umowy do świata blockchain, gdzie warunki umowy opisane są za pomocą kodu przechowywane w łańcuchu bloków. Tutaj, w przypadku wystąpienia Y, zdarzenie X zostanie automatycznie uruchomione i wykonane. Dlatego też, smart kontrakty można opisać jako narzędzia automatycznie wykonujące postanowienia zawieranych umów. Tak na prawdę jest to po prostu zestaw reguł typu „Jeśli … to …” zapisanych w sposób który nie da się zmienić i gwarancją wykonania w przypadku wystąpienia zdarzenia warunkującego. Technicznie – smart kontrakt, jest małym programem, kawałkiem kodu, napisanym w specjalnym języku programowania i umieszczonym w blockchainie, np Solidity dla Ethereum. Dzięki temu, smart kontrakty zapewniają nam automatyzację i bezpieczeństwo, bez konieczności istnienia trzeciej strony której trzeba zaufać.

Zalety smart kontraktów

Zaufanie

Smart kontrakty eliminują konieczność zaufania trzeciej stronie transakcji. Tu nie ma pośredników. Nikt nie musi pilnować poprawnego i terminowego wykonania postanowień umowy. To już zostało wcześniej zaprogramowane i dzieje się całkowicie automatycznie. W momencie kiedy wszystkie warunki umowy zostały spełnione, umowa realizowana jest automatycznie.

Szybkość

Smart kontrakty działają automatycznie, 24 godziny na dobę. W każdej chwili kiedy warunki umowy zostały zrealizowane – kontrakt się wykonuje. Nie musimy umawiać się na wizytę do notariusza i czekać na wolny termin.

Autonomia

Warunki umowy mogą zostać opisane dowolnie, tak jak wymyślił sobie to twórca kontraktu. Daje to pełną kontrolę nad sposobem działania inteligentnej umowy i nikt nie narzuca tego w jaki sposób ma zostać zrealizowana.

Bezpieczeństwo

Zazwyczaj mamy pełen dostęp do kodu źródłowego smart kontraktów. Dzięki temu każdy kto ma na ten temat jakąś widzę, może zweryfikować poprawność działania inteligentnego kontraktu. Aplikacje w blockchainie są zdecentralizowane i odporne na awarie. Działają cały czas, tak jak zostały zaprojektowane i tak długo jak istnieje blockchain w oparciu o którego zostały zbudowane.

O autorze Pokaż wszystkie posty

Tomasz Szulborski