Szybkie zarządzanie WordPressem przy pomocy WP-CLI

Zacznijmy od tego czym jest w ogóle WP-CLI. Jest to darmowe narzędzie pozwalające na zarządzanie stronami opartymi o WordPressa z poziomu konsoli serwera. Dzięki temu możemy dokonać instalacji WordPressa, szablonów oraz wtyczek – nawet nie uruchamiając przeglądarki internetowej. Możliwości WP-CLI są bardzo duże i jeśli konsola serwera nie jest Ci obca – z pewnością warto zapoznać się z tym narzędziem. Zyski z używania WP-CLI są tym większe – im większą liczbą stron opartych na WordPressie zarządzamy.

Instalacja WP-CLI na hostingu współdzielonym

Duża część opisów instalacji WP-CLI, dostępnych w internecie wymaga praw administratora serwera, co może powodować mylne przekonanie, że nie da się tego narzędzia uruchomić na prostym hostingu z dostępem po SSH.

Po poprawnym zalogowaniu się do konsoli serwera – pobieramy WP-CLI poleceniem:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Następnie – edytujemy plik .bashrc i dopisujemy:

alias wp="php72 /home/nazwa_uzytkownika/wp-cli.phar"

Po ponownym zalogowaniu na konto, możemy już korzystać z WP-CLI. Aby sprawdzić poprawność instalacji – możemy wykonać komendę:

wp --info

Poprawnym wynikiem, w sytuacji kiedy wszystko zostało poprawnie wykonane powinno być coś zbliżonego do informacji poniżej:

OS:  Linux 3.10.0-962.3.2.lve1.5.25.12.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jun 27 08:04:52 EDT 2019 x86_64
Shell: /bin/bash
PHP binary: /opt/alt/php72/usr/bin/php
PHP version: 7.2.23
php.ini used: /opt/alt/php72/etc/php.ini
WP-CLI root dir: phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir: phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path: /home/nazwa_uzytkownika
WP-CLI packages dir:
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version: 2.3.0

Przegląd podstawowych komend

 • wp core update && wp core update-db – aktualizuje WordPressa wraz z jego bazą danych,
 • wp theme list – wyświetla listę zainstalowanych motywów,
 • wp theme install nazwa_motywu – instaluje wybrany motyw,
 • wp theme activate nazwa_motywu – aktywuje wybrany motyw,
 • wp theme delete nazwa_motywu – usuwa wybrany motyw,
 • wp plugin list – wyświetla listę zainstalowanych wtyczek,
 • wp plugin install nazwa_wtyczki – instaluje wybraną wtyczkę,
 • wp plugin activate nazwa_wtyczki – aktywuje wybraną wtyczkę,
 • wp plugin delete nazwa_wtyczki – usuwa wybraną wtyczkę.

To tylko kilka z wielu poleceń, które udostępnia nam WP-CLI, pełną listę można znaleść w oficjalnej dokumentacji – https://developer.wordpress.org/cli/commands/.

Instalacja WordPressa za pomocą WP-CLI

Na koniec chciałbym pokazać, jak w prosty sposób, za pomocą WP-CLI można zainstalować WordPressa. Do tego celu musimy utworzyć pustą bazę danych, a następnie przechodzimy do katalogu w którym ma zostać zainstalowany WordPress i wykonujemy polecenia:

wp core download
wp core config --dbhost=localhost --dbname=nazwa_bazy --dbuser=uzytkownik_bazy --dbpass=haslo_bazy
wp core install --url='http://blog.pl' --title=blog.pl --admin_name=nazwa_uzytkownika --admin_password=haslo [email protected]
wp option update siteurl 'http://blog.pl'
wp option update home 'http://blog.pl'

Po wykonaniu powyższych poleceń – otrzymujemy zainstalowanego WordPressa do którego możemy się zalogować i kontynuować prace.