TOP adresów IP odwiedzających stronę internetową

Niejednokrotnie, do analizy tego co dzieje się na serwerze przydać się może wiedza o adresach IP które najczęściej odwiedzają naszą stronę internetową. Takie informacje można uzyskać w prosty sposób z pliku access.log, który generowany jest przez nasz serwer www.

Wystarczy, że połączymy kilka poleceń powłoki:

awk '{ print $1}' /var/log/httpd/access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head -5
  • awk '{ print $1}’ /var/log/httpd/access.log – awk otworzy i wyświetli pierwszą kolumnę z pliku access.log – zwykle tam znajdują się adresy IP,
  • sort – posortuje listę, wówczas te same adresy IP znajdą się na liście jeden pod drugim,
  • uniq -c – spowoduje policzenie duplikatów i wyświetlenie ich na jednej liście, wraz z ilością wystąpień,
  • sort -nr – posortuje adresy IP tak aby te najczęściej występujące były na górze listy,
  • head -5 – wyświetli 5 pozycji z listy.

W ten prosty sposób uzyskamy listę 5 adresów IP które najczęściej odwiedzały naszą stronę internetową. Jako bonus otrzymamy ilość odwołań do serwera z każdego adresu IP.